UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI

Wydział Prawa i Administracji

prowadzi rekrutację do

Akademii Młodego Prawnika

dla uczniów szkół średnich w wieku 14-19 lat

 

Projekt „Akademia Młodego Prawnika” (WND-POWR.03.01.00-00-T082/18) uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Konkursu „Trzecia Misja Uczelni” (POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18).

Celem projektu  jest podniesienie kompetencji przez 80 uczniów szkół średnich w wieku 14-19 lat z zakresu nauk prawnych oraz nauk pozaprawnych, które zmierza do aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników, poszerzenia wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwoju zainteresowań, pobudzenia aktywności edukacyjnej, oraz zapobiegania społecznemu wykluczeniu poprzez zapewnienie możliwości udziału w projekcie osobom niepełnosprawnym i zagrożonym ubóstwem, zapewniając integrację wewnątrzpokoleniową.

Planowanymi efektami jest podniesienie kompetencji przez co najmniej 72 osób, uczestniczących we wsparciu.

Wartość projektu: 210.025,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 203.724,00 zł

ADRESACI PROJEKTU: uczniowie szkół średnich w wieku 14-19 lat.

!!! Udział w Akademii jest bezpłatny.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.12.2018 r. do 31.03.2020 r.

Projekt obejmuje:

zajęcia dydaktyczne prowadzone w formie warsztatów (obejmujących zajęcia grupowe po 20 osób), które będą odbywały się w soboty, co do zasady dwa razy w miesiącu – w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 (marzec-czerwiec) oraz w semestrze zimowym roku akademickiego  2019/2010 (październik-styczeń) – zgodnie z programem kształcenia Akademii, obejmującym łącznie 96 godzin dydaktycznych:

  1. zajęcia podstawowe z zakresu nauk prawnych (64 godzin);
  2. kursy dokształcające (32 godziny) – w ramach kursów uczestnik będzie miał możliwość wyboru jednego z dwóch proponowanych przez Organizatora kursów: bloku wiedzy prawniczej albo bloku wiedzy psycho-pedagogicznej z elementami doradztwa zawodowego.

Informacja o zasadach rekrutacji: http://amp.usz.edu.pl/rekrutacja/

 

 

www.dreamsart.pl

Udział w Akademii bezpłatny.